Hufiec ZHP Sokółka im. hm. Witolda Biziuka

Wychowujemy od 100 lat!

logo_biale

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Poznaj nas bliżej!

Naszą misją jest wychowywanie i rozwijanie młodych ludzi. Działamy od 1927r. na terenie gmin: Sokółka, Kuźnica, Dąbrowa Białostocka, Sidra, Nowy Dwór, Suchowola i Lipsk. Obecnie na nasz hufiec składa się 6 gromad zuchowych, 6 drużyn harcerskich, 1 drużyna Nieprzetartego Szlaku, 2 drużyny wędrownicze i 2 kręgi – Starszyzny i Instruktorski. Należą do nich dzieci i młodzież w różnym wieku (od 1. klasy podstawówki przez liceum po uczelnie wyższe), ale także dorośli. Poprzez zróżnicowane metodyki zapewniamy młodym ludziom ciągłość w rozwoju. Posiadamy także bazę harcerską “Kamionek” w Kamiennej Nowej. To tam odbywają się nasze obozy letnie, kursy i biwaki hufcowe. Dowiedz się więcej!

Wszystkie dokumenty Władz i zespołów hufca – od teraz w jednym miejscu!
Baza Kamionek w Kamiennej Nowej
Przekaż 1,5% swojego podatku
na Hufiec ZHP Sokółka!