HUFIEC

Początki harcerstwa w Sokółce sięgają 1927 roku. Pierwszymi powstałymi drużynami była męska im. Tadeusza Kościuszki i żeńska im. Emilii Plater. Drużynowym drużyny męskiej został dh. Witold Biziuk. Przyczynił się on do powstawania kolejnych drużyn w powiecie sokólskim (w Dąbrowie Białostockiej, Kamionce Starej, Wierzchlesiu, Szudziałowie, Suchowoli, Janowie, Korycinie, Kuźnicy, Nowym Dworze i Różanymstoku). 

 

W 1932r., kiedy liczba drużyn sięgnęła trzydziestu, władze ZHP utworzyły odrębny Hufiec Sokólski, a jego hufcowym mianowały właśnie dh. Witolda Biziuka.

Wybuch II wojny światowej w 1939 r. zmobilizował sokólskich harcerzy do działalności w grupach sanitarnych – zaangażowali się w pomoc rannym żołnierzom.

Zniszczone w czasie wojny struktury organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego należało odtworzyć, więc już na początku roku szkolnego 1945/46 w sokólskim gimnazjum powstała drużyna harcerzy im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Pod koniec 1945 r. władze ZHP reaktywowały przedwojenny hufiec w Sokółce z dh. Witoldem Biziukiem na czele.   

 Do lat osiemdziesiątych harcerstwo próbowano podporządkować panującej wówczas socjalistycznej ideologii. Mimo to harcerstwo zachowało swą tożsamość i do dziś służy społeczeństwu.

Obecnie w Hufcu ZHP Sokółka działa 9 drużyn harcerskich, 6 gromad zuchowych oraz 2 kręgi instruktorskie. Nasi członkowie, dzięki wsparciu wychowawców, mogą się wszechstronnie rozwijać i kształtować swój charakter poprzez stawianie wyzwań.

W realizacji misji ZHP mają swój udział dotychczasowi komendanci hufca:

  • dh Jerzy Wierzbicki,
  • Halina Wiesławska,
  • dh Jerzy Maliszewski,
  • Jerzy Gimier,
  • dh Sławomir Kuczyński,
  • Czesław Mosiej,
  • Adam Kowalczuk,
  • Wojciech Pietraszewski,
  • Edyta Wilkiel,
  • hm. Łukasz Kojta.