Władze

KOMENDA HUFCA ZHP SOKÓŁKA IM. HM. WITOLDA BIZIUKA

Komendant Hufca – hm. Łukasz Kojta
Zastępczyni Komendanta Hufca ds. organizacyjnych – pwd. Monika Baranowska
Zastępczyni Komendanta Hufca ds. kształcenia – phm. Martyna Lisowska
Zastępczyni Komendanta Hufca ds. programowych – phm. Agata Kamlińska
Zastępczyni Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą i wsparcia metodycznego – pwd. Aleksandra Mackiewicz
Skarbnik Hufca – pwd. Paweł Kojta

KOMISJA REWIZYJNA HUFCA ZHP SOKÓŁKA IM. HM. WITOLDA BIZIUKA

krh.sokolka@zhp.net.pl
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – phm. Janusz Bielawski
Zastępca Przewodniczącego – pwd. Paweł Bondaryk
Sekretarz – phm. Justyna Kojta